Radim Syřinek

Narodil jsem se 12.11.1977, tudíž ve znamení štíra a sudičky mi přisoudily velkou citlivost a intuici.

A i když jsem si to plně neuvědomoval, tak to byla právě intuice, která mě přivedla k myšlence stát se masérem.

Stal jsem se masérem zdravotním a vše, co jsem se naučil, zkoušel na rodině a kamarádech. Dělal jsem klasickou zdravotní masáž a reflexní segmentovou masáž zad. Masíroval jsem i svou tehdejší těhotnou manželku a to mě inspirovalo k absolvování kurzu masáže těhotných. A vzhledem k mé sportovní minulosti jsem zavítal i do světa tejpování. Už od prvopočátku jsem si u klasické masáže přidával své hmaty, u kterých jsem cítil, že jsou účinnější.

Má praxe se prohlubovala a já se odvážil otevřít si svou masérnu. Bylo to příliš brzy. Ještě jsem si plně neuvědomoval své schopnosti a cit ve svých rukou.  

Do mého života vstoupila nemoc v podobě únavového syndromu. Můj obvodní lékař nenechal nic náhodě a posílal mne na různá vyšetření. A přestože každé vyšetření dopadlo negativně, měl jsem divný pocit z toho, že stále nevím, proč mám únavový syndrom. Další věc byla, že i lidé kolem mě (byli to i někteří nejbližší) nevěřili, že jsem nemocný.

Věřil jsem, že existuje i jiná možnost, než brát antidepresiva. Věřil jsem a hlavně i cítil, že to půjde i jinak. To mě přivedlo k člověku, který se zabývá léčením.

Čistil a harmonizoval mou energii a zároveň mě vedl k tomu, abych se nebál ptát na příčiny věcí, které se kolem mne odehrávaly. Ukázal mi směr, kterým se mám vydat. Směr, který dával odpovědi na mé otázky.

Po pár týdnech jsem pochopil příčinu své nemoci a můj stav se začal zlepšovat. Mohl jsem chodit dál než jen před dům a zpět. Z postele jsem se postavil rovnou a nemusel jsem používat výškových táborů jako horolezec zdolávající himalájské vrcholy. Mohl jsem zase dělat ty krásné, obyčejné věci.  

Tato zkušenost mě přivedla na duchovní cestu a můj osobní rozvoj.

Přihlásil jsem se na kurz Silvovy metody. Naučil jsem se ponořit do hladiny alfa, tedy meditovat a používat další užitečné techniky.

Absolvoval jsem i 2.stupeň, který byl zaměřený na prohloubení námi osvojených technik a k tomu přibyla technika diagnostiky zdravotního stavu na dálku.

Na každém kurzu, semináři či přednášce se seznámíte s mnoha lidmi. Na tomto kurzu jsem poznal člověka, který se zabýval pránickým léčením. Tato metoda léčení mě zcela pohltila a začal jsem pátrat po dostupné literatuře. Kniha byla dostupná a ihned po doručení jsem se do ni začetl. Už po pár kapitolách jsem začal nabyté vědomosti zkoušet v praxi. Byly to zábavné a nadšené chvilky poznávání sebe sama.

Přestože jsem na sobě pracoval, začal se mi do podvědomí vkrádat pocit, že na otázky, co mi víří v hlavě si sám neodpovím. Vyslovil jsem přání. Poznat někoho, kdo je už mnohem zkušenější než já a může mi poskytnout odpovědi. Kdo zná kvantování, tak ví, jak umí být cesta k vyplnění přání nevyzpytatelná.

Cestičkami, které jsem nečekal jsem se seznámil s terapeutkou osobního rozvoje, která je zároveň mistr učitel reiki. Už po prvním sezení se mi otevřela doslova dálnice k mým odpovědím. Ukázala mi další postupy k mé duchovní cestě. Začal jsem si uvědomovat co je to láska, pokora, sebevědomí, citlivost a soucit. A díky mé práci na sobě jsme dnes manželé.

A pak jsem dostal nabídku na zasvěcení do prvního stupně reiki. Neváhal jsem. Díky tomu mé ruce začaly vnímat ještě hlouběji nekonečnou energii, která je kolem nás. Daleko jednodušeji jsem u lidí rozlišoval energii vnitřní i vnější aury. Její výkyvy když je zatížená nemocí nebo úrazem.

Prohloubila se také má intuice, díky které jsem se při masážích dokázal daleko jednodušeji nacítit na problémy a pocity masírovaného a tím mu účinněji pomoci. Přesto mi trvalo několik měsíců, než jsem pochopil, že být masérem a léčitelem je můj životní dar, který mám tady a teď vykonávat.

Ozubená kolečka mého soukolí zapadla a stroj se rozběhl na plné obrátky. Konečně vím, proč mi masáže vždy šly. Proč jsem byl nejlepší z kurzu, proč jsem dokázal tejpovat podle potřeby a ne jen podle instrukcí ve skriptech, proč jsem vždy našel tu přiměřenou sílu při masáži, proč u mě každý našel klid a uvolnění.

V této chvíli jsem věděl, že mohu absolvovat zasvěcení do druhého stupně reiki. A tak se také stalo. Jsem zasvěcen a stále hlouběji a s velkou pokorou si uvědomuji, jaký dar jsem obdržel.  Nyní jsem také mistr Reiki a s tímto stupněm jsem naprosto spokojený. Díky němu stále stoupám ve svém osobním rozvoji.

A to mě dovedlo k tomu si opět otevřít masérnu. Dávat vše, co jsem se naučil, nejen malému okruhu známých, ale všem, kdo bude mou pomoc chtít a potřebovat.

K masážím používám techniku reflexní segmentové masáže zad. Při této technice se dokážu lépe nacítit na problémové místa a účinněji tato místa povzbudit k léčení.
Další velmi účinnou techniku, kterou využívám je baňkovaní. 
K celkové harmonizaci používám techniku reiki. Pro práci na konkrétních postižených místech používám techniku pránického léčení. Obě tyto techniky vedou k ozdravným procesům ve vašem těle.
Při celkové únavě těla po fyzických aktivitách nebo pro uklidnění po stresových situacích používám techniku klasické olejové masáže.
Pracuji tedy s fyzickým i energetickým tělem. K tomu mi ještě dopomáhají tělové svíce, pružné tejpy a diagnostický přístroj pro přípravky firmy DIOCHI.

Není jednoduché pomáhat lidem od bolesti. O to více mě potěší, když vidím, že se to daří.