Vítejte na webových stránkách
Oázy vědomí

O nás

Mé jméno je Renáta Syřinková

Znamení, které jsem dostala do vínku
je račice i zlatý kohout.

A proto, je mým velkým darem intuice, kterou využívám ve svém životě jak nejlépe dovedu. Narodila jsem se proto, abych učila lidi kolem sebe otevřít se tajemství šestého smyslu a srdce naplňovat láskou a soucitem.

Mé jméno je Radim Syřinek

Mé jméno je Radim Syřinek. Rozhodl jsem se narodit do znamení štíra. I mě byl dán dar intuice.

Mým talentem jsou mé ruce, které používám k masážím. Jsem tady proto, abych své nabyté zkušenosti a informace předával dále a pomáhal vám s vašim růstem.

Zde vám přinášíme část rozhovoru pro vaši představu o Oáze vědomí.

Co pro vás znamená oáza vědomí?

Radim:

Je to jako místo v poušti…je to symbol naděje, kde se poutník životem může občerstvit a nabýt vědomosti k tomu, aby si vytvořil svou vlastní oázu, ve které bude spokojený.

Renát: 

Prostor, který umožní každému pocítit být sám se sebou a být sám sebou.

Co vás vedlo k založení Oázy vědomí?

Renát: 

Uvědomění si současného stavu vztahu, který mají lidé sami k sobě a tím ke všemu kolem sebe. Také to, že je potřeba lidem otevřít vědomí a naučit je využívat jejich přirozených darů jako jsou intuice, představivost, laskavost a víra. Především víra v sebe.

Radim:

Navíc je mnoho lidí v neustálém tlaku a neumějí vypnout, relaxovat. Z toho pramení i jejich možné zdravotní komplikace. Proto je chceme naučit autohypnóze a meditaci.

Co tedy může oáza vědomí lidem nabídnout?

Renát: 

Když mě napadla myšlenka oázy chtěla jsem zároveň vytvořit hlavní dlouhodobý projekt, od kterého se bude vše odvíjet. A tímto projektem se stala škola intuitivního vnímání. Do této školy jsme vytvořili 10 lekcí, které podle nás naučí naše žáky poznat a vnímat sebe sama a tím si pomoci k lepšímu, bohatšímu životu a aby se stali vlastními léčiteli a terapeuty.

Radim:

Mimo to chceme stále pořádat semináře, přednášky, víkendové pobyty a pro uvolnění těla masáže, které dělám rád. A zároveň i poradit, jak se o své tělo starat co nejlépe.

Co byste přáli Oáze vědomí?

Renát: 

Vytvoření oázy pro klid v duši . Vytvoření láskyplného místa pro léčení těla i duše.

Radim:

Aby do oázy přicházeli lidé, kterým není lhostejný jejich život

Jak by měla vypadat Oáza vědomí v blízkém horizontu?

Renát: 

Jako centrum , kde lidé mohou relaxovat, odpočívat, léčit se i vzdělávat. Kde bude lidem umožněn pobyt v léčivé pyramidě a budou si moci prožít čas v absolutní tmě. Bude pomáhat začínajícím terapeutům získat zkušenosti a dostat se do podvědomí lidí.

Pro koho bude Oáza vědomí tím správným místem?

Renát: 

Pro všechny, kdo chtějí něco ve svém životě změnit.

Radim:

Rádi také uvítáme maminky a tatínky, kteří chtějí zlepšit vztahy se svými dětmi.

Poslední příspěvky