O nás

Mé jméno je Renáta Kutáčová.                                  Znamení, které jsem dostala do vínku je račice i zlatý kohout.                                                                                      A proto, je mým velkým darem intuice, kterou využívám ve svém životě jak nejlépe dovedu.                                  Narodila jsem se proto, abych učila lidi kolem sebe otevřít se tajemství šestého smyslu a srdce naplňovat láskou a soucitem.

Více na:                                                                             www.pochopenizivota.cz


Mé jméno je Radim Syřinek.                                            Rozhodl jsem se narodit do znamení štíra.                              I mě byl dán dar intuice.                                                    Mým talentem jsou mé ruce, které používám k masážím.      Jsem tady proto, abych své nabyté zkušenosti a informace předával dále a pomáhal vám s vašim růstem.

Více na:                                                              www.masertelaiduse.cz

 

 Zde vám přinášíme část rozhovoru pro vaši představu o Oáze vědomí.


Co pro vás znamená oáza vědomí?

Radim:  Je to jako místo v poušti...je to symbol naděje, kde se poutník životem může občerstvit a                        nabýt vědomosti k tomu, aby si vytvořil svou vlastní oázu, ve které bude spokojený.

Renát:  Prostor, který umožní každému pocítit být sám se sebou a být sám sebou.

Co vás vedlo k založení Oázy vědomí?

Renát:  Uvědomění si současného stavu vztahu, který mají lidé sami k sobě a tím ke všemu kolem                      sebe. Také to, že je potřeba lidem otevřít vědomí a naučit je využívat jejich přirozených darů                  jako jsou intuice, představivost, laskavost a víra. Především víra v sebe.

Radim:  Navíc je mnoho lidí v neustálém tlaku a neumějí vypnout, relaxovat. Z toho pramení i jejich                      možné zdravotní komplikace. Proto je chceme naučit autohypnóze a meditaci.

Co tedy může oáza vědomí lidem nabídnout?

Renát:  Když mě napadla myšlenka oázy chtěla jsem zároveň vytvořit hlavní dlouhodobý projekt, od                 kterého se bude vše odvíjet. A tímto projektem se stala škola intuitivního vnímání. Do této                       školy jsme vytvořili 10 lekcí, které podle nás naučí naše žáky poznat a vnímat sebe sama a tím               si pomoci k lepšímu, bohatšímu životu a aby se stali vlastními léčiteli a terapeuty.

Radim:  Mimo to chceme stále pořádat semináře, přednášky, víkendové pobyty a pro uvolnění těla                    masáže, které dělám rád. A zároveň i poradit, jak se o své tělo starat co nejlépe.

Co byste přáli Oáze vědomí?

Renát:  Vytvoření oázy pro klid v duši . Vytvoření láskyplného místa pro léčení těla i duše.

Radim:  Aby do oázy přicházeli lidé, kterým není lhostejný jejich život

Jak by měla vypadat Oáza vědomí v blízkém horizontu?

Renát: Jako centrum , kde lidé mohou relaxovat, odpočívat, léčit se i vzdělávat. Kde bude lidem                          umožněn pobyt v léčivé pyramidě a budou si moci prožít čas v absolutní tmě. Bude pomáhat                  začínajícím terapeutům získat zkušenosti a dostat se do podvědomí lidí.

Pro koho bude Oáza vědomí tím správným místem?

Renát:  Pro všechny, kdo chtějí něco ve svém životě změnit.

Radim:  Rádi také uvítáme maminky a tatínky, kteří chtějí zlepšit vztahy se svými dětmi.