Ceník

Terapie osobního rozvoje

 • práce s vnitřním dítětem

  Tato služba se zaměřuje na proces identifikace a uzdravení emocionálních ran z dětství, které mohou ovlivňovat vaše současné chování a vztahy. Práce s vnitřním dítětem vám může pomoci pochopit a vyřešit staré vzorce chování, navázat hlubší kontakt se svými pravými potřebami a touhami a posílit pocit vnitřního klidu a bezpečí.

 • minikonstelace

  Minikonstelace jsou zjednodušenou formou rodinných konstelací, které mohou odhalit neviditelné vazby a vzorce v rodinném systému. Tato metoda umožňuje klientům prozkoumat a pochopit nevědomé programy, které mohou ovlivňovat jejich současný život, a umožňuje jim dosáhnout hlubšího uvolnění a harmonie ve vztazích.

 • emoční vzorce

  Služba zaměřená na rozpoznání a transformaci opakujících se emočních reakcí, které mohou být překážkou v osobním růstu a vztazích. Klienti se učí, jak identifikovat své emoční zvyky, pochopit jejich původ a pracovat na jejich změně tak, aby mohli vést plnější a šťastnější život.

 • zklidnění mysli, meditace

  Nabízíme techniky a praktiky, které pomáhají zklidnit mysl a snížit stres. Meditace a mindfulness cvičení jsou nástroje, které klientům pomáhají dosáhnout většího klidu, zlepšit koncentraci a zvýšit celkovou pohodu.

 • pochopení svých životních situací

  Tato služba poskytuje podporu v procesu hlubokého zkoumání a porozumění významu a lekcím, které přinášejí různé životní situace. Cílem je naučit klienty, jak čerpat sílu a učení z výzev, kterým čelí, a jak je proměnit ve zdroje růstu a rozvoje.

 • komunikace (osobní, partnerská, rodinná)

  Zlepšení komunikačních dovedností je klíčové pro budování zdravých a uspokojivých vztahů. Naše služby zahrnují trénink efektivní komunikace, poslechu a vyjadřování vlastních potřeb a hranic, což může zlepšit interakce s ostatními a posílit vztahy.

 • pochopení ega

  V rámci této služby se klienti učí rozpoznat a pochopit role a funkce ega v jejich životě. Zkoumají se mechanismy obrany a sebepoznání, které mohou vést k větší svobodě a autentičnosti.

 • aktivace intuice

  Zde se zaměřujeme na rozvoj a posílení vnitřní moudrosti a intuice. Klienti se učí, jak lépe naslouchat svým instinktům a využívat svou intuici jako průvodce při rozhodování a navigaci životem.

 • Práce se stresem
  Stres je běžnou součástí moderního života, ale pokud není správně zvládán, může mít negativní dopad na naše fyzické, emocionální a mentální zdraví. V rámci práce se stresem nabízíme různé strategie a techniky pro jeho efektivní zvládání. Klienti se učí rozpoznávat stresory ve svém životě a rozvíjet dovednosti pro jejich zvládnutí, jako jsou techniky hlubokého dýchání, relaxační a meditační praktiky a prioritizace úkolů. Kromě toho může být součástí práce se stresem také naučení se nastavit si zdravé hranice a vytvoření vyváženého pracovního a osobního života. Cílem je pomoci klientům dosáhnout většího klidu a kontroly nad svým životem, snížit úroveň stresu a zvýšit celkovou pohodu.

   

 • Terapie s mladými lidmi (děti a studenti) zaměřené na zvládání stresu, strachu, úzkostí a různých fobií
  Tato služba je speciálně navržena pro mladé lidi, kteří se potýkají se stresovými situacemi, obavami, úzkostí nebo fobiemi, které mohou negativně ovlivnit jejich akademický výkon, sociální vztahy a celkovou kvalitu života. Terapie nabízí bezpečné prostředí, ve kterém mohou mladí klienti otevřeně mluvit o svých pocitech a zkušenostech. S pomocí terapeuta se učí identifikovat zdroje svého stresu a úzkosti, rozvíjet strategie pro jejich zvládání a posilovat své sebevědomí. Pracuje se na rozvoji odolnosti, zvládání emočních reakcí a posilování sociálních dovedností. Cílem je podpořit mladé lidi v budování zdravějších způsobů myšlení a chování, aby mohli čelit výzvám s větší jistotou a klidem.

   

1100 Kč / 1 hodina
Terapie přes SKYPE1100Kč / 1 hodina
Terapie Reiki1100 Kč / 1 hodina
Zasvěcení Reiki
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň

2 500 Kč
3 100 Kč
7 000 Kč
25 000 Kč

Celodenní seminář2400 Kč
Víkendový seminář
3800 Kč
Relaxace těla a mysli200 Kč / 1 hodina